Produs adaugat in cosul de cumparaturi
Poza Termosemineu pe lemn Blist BMaxER cu incalzire centra

Termosemineu pe lemn Blist BMaxER cu incalzire centrala

Cod produs:   BMAX ER
Producator:   BLIST
BLIST
BLIST

Sobe de incalzit pe lemn, termoseminee pe lemn compania Blist din Serbia


Pret vechi:   3.33500 lei cu TVA
Pret:   3.23500lei cu TVA
Discount:   2%
Putere termica nominala [kW]   24

Completati campurile marcate!

 
Descriere Termosemineu pe lemn Blist BMaxER cu incalzire centrala

INSTRUCÈšIUNI TEHNICE PENTRU UTILIZAREA TERMOSEMINEULUI BLIST BMaxER:


1. Tipul produsului: termosemineu pentru încălzire centrala
2. Putere termică nominală (24-26 KW)
- 19-21 KW – putere dată de cazan
- 5 KW – putere dată de È™emineu
3. ConÈ›inutul apei din cazan ………………………30 litri.
4. Presiunea maximă de funcÈ›ionare……………….3 bar. 
5. Temperatura maximă a apei ………………….....90° C.
6. Tiraj necesar…………………..................................15 Pa.
7. Masa termoÈ™emineului…………………………..128 Kg.
8. Dimensiunile de gabarit ale termoșemineului:
- Lățime:............................................................................650 mm
- Adâncime: .....................................................................
520 mm
- Inălțime:...........................................................................800mm
9.  Dimensiuni interioare cos de fum……………..140 x 200 mm
10. ÎnălÈ›imea coÈ™ului …………………………...............min 6 m.
11. ÎnălÈ›imea termosemineului…………………….......800 mm.
12. Tipul de combustibil - Lemn - Cărbuni (in afară de cocs).

1. OBSERVAÈšII :


Termosemineul cu ardere îndelungată este destinat pentru încălzirea cladirilor de locuit cu suprafata de maxim 200 m².

Face posibilă încălzirea directă a incaperii în care este montat,  nemaifiind necesara montarea a altor corpuri de incalzire, doar in cazul in care necesarul de caldura al incaperii respective este mai mare de 5 kW.


Se instalează în general pentru încălzirea unuinivel dar poate fi utilizat È™i pentru încălzirea unei case cu mai multe nivele cu conditia ca presiunea maxima de functionare din instalatia de incalzire sa nu depaseasca 3 bar.


Instalarea supapei de siguranta si a vasului de expansiune inchis cu membrana de cauciuc la sisteme de încălzire inchise este obligatorie. 


La sisteme de incalzit deschise prevazute cu vas de expansiune deschis, inaltimea de montaj a vasului de expansiune va depasi cu cel putin 0.5 m partea superioara a radiatorului montat cel mai sus. 


Supapa de siguranta si vasul de expansiune nu se livrează împreună cu termoÈ™emineul.

2. INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCÈšIUNE


InstalaÈ›ia se umple cu apă dezaerisindu-se in modul obisnuit, iar cu ocazia punerii în funcÈ›iune verificaÈ›i dacă termoÈ™emineul È™i piesele necesare sunt conforme cu prescriptiile tehnice È™i dacă există toate echipamentele de siguranta necesare instalării.


În cazul încălzirii cu pompă de circulatie agent termic puneÈ›i în funcÈ›iune pompa de circulaÈ›ie. Daca coÈ™ul este nou, termoÈ™emineul nu trebuie utilzat la capacitate maximă până când coÈ™ul nu este uscat complet. 


După verificarea conformității produsului È™i a instalaÈ›iei cu reglementarile tehnice, deschideÈ›i uÈ™a termosemineului È™i introduceti materialele combustibile pe grila focarului, aprindeti focul È™i aÈ™teptaÈ›i arderea lor. 


Dupa aceea se vor incarca cărbunii sau lemnele de foc intr-o cantitate mică È™i lăsate să ardă bine. UÈ™a focarului trebuie să stea închisă până când partea de sus a materialelor combustibile nu se încălzeÈ™te sau până când lemnul nu formează jar.


Adăugarea combustibililor solizi se face numai dacă combustibilul solid existent in focarul termosemineului a ars în proporÈ›ie de 1/3 din înălÈ›imea focarului. 


IMPORTANT
Este interzisă răcirea termoșemineului cu ajutorul curenților artificiali de aer. De asemenea, focarul nu trebuie
niciodată udat cu apă în vederea răcirii acestuia pentru că alfel se poate fisura.

4. GARANTIA
Producătorul termoÈ™emineului cu ardere îndelungată oferă o garanÈ›ie cu durata de 2 ani cu condiÈ›ia ca termosemineul sa fie utilizat în condiÈ›ii normale.  În cazul utilizării sau a instalării necorespunzatoare, garanÈ›ia se pierde.

5. CONSERVAREA TEMOSEMINEULUI  LA TERMINAREA SEZONULUI RECE 
Dupa terminarea sezonului de incalzire termoÈ™emineul trebuie curățat de impurități, iar instalaÈ›ia de incalzire verificată È™i instalatia trebuie completată cu apa in cazul in care este necesar. 


Apa din instalatie trebuie evacuată numai în cazul în care doriÈ›i să efectuaÈ›i reparaÈ›ii la instalaÈ›ie. În cazul în care termoÈ™emineul nu se va utilza în sezonul rece, si temperatura din incaperea unde este montat termosemineul poate scadea sub 0°C, apa trebuie complet evacuată sau sistemul de incalzire trebuie umplut cu un amestec de apa si lichid antigel. 


6. ÎNTREÈšINERE
- PărÈ›ile cromate se vor curata cu o cârpă uscata iar celelalte părÈ›i cu o cârpă umedă. 
- Pe parcursul procesului de funcÈ›ionare a termoÈ™emineului geamul de sticla termorezistenta a termosemineului nu trebuie curățat cu cârpă umeda, pentru  a nu se sparge din cauza socului termic.
- ControlaÈ›i cantitatea È™i calitatea apei  din instalatia de incalzire centrala.
- Nu introduceÈ›i deÈ™euri È™i resturi lemnoase care nu ard bine în focar.
- Este interzisă introducerea combustibililor care generează gaze volatile in timpul incalzirii si a arderii È™i închiderea regulatorului de aer.
- Înainte de fiecare aprindere curățaÈ›i jarul si cenusa de pe grila focarului.
- Cel puțin odată pe zi aruncați cenușa.
- Toate suprafeÈ›ele termoÈ™emineului care ajung în contact cu gazele de ardere trebuie curățate cu ajutorul accesoriilor de curățare specifice.
- SuprafeÈ›ele de încălzire curate garantează o funcÈ›ionare economică datorita transferului termic bun.
- Se recomandă curățarea suprafețelor interne de cel puțin odată pe lună, totuși o curățare mai deasă este recomandată.

 
Alte produse din categorie
-6%
3330.00 lei 
3100.00 lei
-6%
3047.00 lei 
2850.00 lei